Väisästen sukuseura ry

Väisästen sukuseura yhdistää koko maailman Väisäsiä. Sukuseura pitää yhteyttä suvun jäsenten kesken, tukee sukututkimusta ja järjestää tapahtumia. Sukuseuraan voivat liittyä kaikki Väisäset, Väisäsistä polveutuvat ja mikseivät myös Väisästen kaverit!


Sukuseuran historia


Väisästen sukuseura on toiminut nykymuodossaan syksystä 2021 lähtien. Uudistunut sukuseura syntyi, kun aikaisemmin erillään toimineen Etelä-Savon Väisästen sukuseura ja Savo/Kainuun Väisästen sukuseura päättivät yhdistää toimintansa.


Etelä-Savon Väisäset


Etelä-Savon Väisästen sukuseura ry. perustettiin jo vuonna 1999. Sukuseura sai alkunsa, kun Valma Hamunen aloitti 1990-luvulla suvun jäsenten kartoituksen. Valman työn ansiosta Juuret-sukututkimusohjelmaan voitiin kirjata suuri joukko suvun jäseniä ja heidän esipolviaan. Kirjaustyön suoritti Janne Nulpponen.Tällä hetkellä ohjelmassa on yli 2000 suvun jäsenen nimeä. Suvun jäsenillä on mahdollista saada tietoa esivanhemmistaan noin vuoteen 1685 saakka. Etelä-Savossa Väisäset ovat tuolloin asuneet Mikkelin ympäristössä, Ristiinan Pelloksella, Mikkelin Asilassa, Juvalla ja Anttolassa.

Etelä-Savon Väisästen sukuseura kokoontui viime vuosina muodossa tai toisessa joka kesä, poikkeuksena koronavuosi 2020. Tapaamisissa on ollut mukana muutamia kymmeniä jäseniä.

Sukuseuran ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Valman veli Matti Väisänen vuosina 1999-2002 ja hänen jälkeensä Päivi Pulkkinen 2002-2019 ja Virpi Väisänen 2020-2021.


Savo/Kainuun Väisäset


Savo/Kainuun Väisästen sukuseura ry:n perustava kokous pidettiin Iisalmessa kesällä 2002. Kokouksen kutsui koolle suomussalmelainen Eero Seppänen, joka on äitinsä puolelta Väisäsiä. Tavoitteena oli yhdistää nimenomaan Pohjois-Savon ja Kainuun Väisäsiä.

Sukuseuran vuosikokouksia pidettiin aluksi joka vuosi ja vuodesta 2015 lähtien joka toinen vuosi. Parhaimmillaan jäsenmäärä lähenteli kahta sataa, mutta on nyt hiukan laskenut.

Vuodesta 2008 Savo/Kainuun Väisäset on julkaissut omaa lehteä, nimeltään Viittatien varrelta. Lehden kirjoitukset ovat olleet pääasiassa seuran jäsenten laatimia. Viittatien varrelta-lehden 10 ensimmäistä numeroa on koottu kirjaksi, jota on edelleen myytävänä.

Sukuseuran puheenjohtajina ovat toimineet Eero Seppänen vuosina 2002 – 2004, Toivo Väisänen 2004 -2008, Unto Väisäsen 2008 – 2014 ja Terttu Väisäsen 2014 – 2021. 


Sukuseurojen yhdistyminen


Päätökset sukuseurojen yhdistämisestä tehtiin syksyllä 2021. Pohjaa yhdistymiselle loi sukutukija Ari Kolehmaisen tekemä tutkimustyö. Perinteisen sukututkimuksen ja DNA-tutkimuksen avulla Kolehmainen pystyi todistamaan, että Suomessa on vain yksi Väisästen suku.

Yhdistyminen toteutettiin siten, että seuroista nuorempi eli Savo/Kainuun Väisäset lopetti oman toimintansa. Etelä-Savon Väisäset puolestaan muutti nimensä Väisästen sukuseuraksi. Toimintaa jatkuu nyt koko Suomen ja maailman Väisäset yhdistävässä seurassa!