1.2.2024

VÄISÄSTEN SUKUSEURA ALOITTAA PIENKERÄYKSEN
Väisästen sukuseuralla on käynnissä pienkeräys, jolla kerätään varoja dna-testien maksamiseen. Keräys alkaa 1.2.2024 ja jatkuu huhtikuun loppuun.

Dna-testaus on sukuseurallemme todellinen suururakka. Tarkkoja Big Y-700- testejä on tehty jo 23 kappaletta. Valmiina on 19 testiä ja neljä on valmistumassa. 

Lisää testejä kuitenkin tarvitaan. Dna-testit ovat ainoa työkalu, jolla voimme selvitellä Väisästen vaiheita ennen kirjallisten lähteiden aikaa. Testitulokset ovat tärkeä materiaali Väisästen ensimmäisen sukukirjan kirjoittamisessa.

Testit ovat kalliita: Big Y 700-testi maksaa käyttämässämme amerikkalaisessa testifirmassa noin 400 €. Tähän asti testattavat ovat joko maksaneet testinsä itse tai koonneet porukan lähisukulaisia jakamaan kustannuksia. Nyt tilanne on se, että kiinnostuneimmat ovat testinsä teettäneet, mutta lisää testattavia tarvittaisiin. Sukuseura kerääkin nyt rahaa testimaksuissa avustamiseen, jotta ainakaan testin kallis hinta ei muodostuisi esteeksi sen tekemiselle.

Tähän asti vain pieni osa meistä on päässyt osallistumaan tähän sukuseuralle tärkeään hankkeeseen. Pienkeräys tarjoaakin nyt hyvän mahdollisuuden tulla mukaan dna-urakkaan, vaikka ei itse tarvitsisi testiä teettääkään. Dna-testeillä tutkitaan isä-poika-linjoja, joten sylkinäytteitä kelpaavat antamaan vain miehet. Sen sijaan testien maksajiksi kelpaavat naisetkin!

Pienkeräyksellämme on poliisin lupa. Keräysnumeromme on RA/2024/34. Saamme kerätä rahaa 3 kuukauden ajan, enintään 10 000 €.

Voit lahjoittaa rahaa pienkeräykseen Väisästen sukuseuran tilille FI20 5415 0020 0637 70. Merkitse viitenumeroksi pienkeräyksen oma numero 10003. Oikea viitenumero on tärkeä, että voimme erotella pienkeräykseen tulevat lahjoitukset muista maksuista. Poliisi vaatii keräyksen loputtua tuloista tarkan selvityksen.

Lahjoita sen verran kuin kukkarosi kestää. Pienestäkin lahjoituksesta on apua!
14.9.2023


            Väisästen Avoimet ovet Oulussa Väisästen sukuseura järjestää Avoimet ovet- tapahtuman Oulussa 30.9.2023 klo 10-16, hotelli Scandic City, Saaristonkatu 4.

Jos asut Oulun tienoilla tai liikut siellä päin, tule piipahtamaan!

Sukuseuran hallitus on tavattavissa, samoin sukututkijamme Ari Kolehmainen. Klo 14 Ari pitää esitelmän aiheesta "Miten Väisäset tulivat Ouluun."

Sukuseura tarjoaa kahvit! 

Väisästen Facebook-profiili uudistuu

VÄISÄSTEN TIEDOTUS YHTEEN RYHMÄÄN


Väisästen sukuseuralla on tähän asti ollut Facebookissa kaksi sijaintia: sukuseuran oma yhteisösivu ja sukututkimukseen keskittynyt keskusteluryhmä. Jatkossa sukuseuralla on Facebookissa vain yksi suljettu ryhmä, jonka nimi on Väisästen sukuseura. 

Uusi ryhmä on syntynyt siten, että Väisästen sukututkimus-ryhmän nimi on muutettu Väisästen sukuseuraksi. Tästä lähin kaikki sukuseuran tiedotteet julkaistaan  tässä ryhmässä. Ryhmässä voi myös kysellä tietoja omasta suvusta, keskustella sukutukimuksesta ja kaikesta muustakin sukuun liittyvästä. Ryhmä on suljettu, joten siihen pääseminen vaatii erillisen pyynnön ylläpitäjille.

Väisästen sukuseuran yhteisösivua ei enää pidetä yllä ja se poistetaan Facebookista kahden viikon kuluttua. 

Sukuseuran hallitus toivoo, että keskustelun ja tiedotuksen keskittäminen yhdelle sivulle elävöittää Väisästen Facebook-yhteisöä ja vilkastuttaa keskustelua.

6.10.22

SOPIMUS SUKUKIRJASTA ON TEHTY

 

Sukuseuran hallitus on tehnyt sukututkija Ari Kolehmaisen kanssa sopimuksen Väisästen sukukirjan kirjoittamisesta. Kirjan on määrä olla valmis vuonna 2027. 

Valmistuessaan kirja sisältää Väisästen historian asiakirjojen alusta eli vuodesta 1541 aina Uudenkaupungin rauhaan, vuoteen 1721. Tutkimus käsittää siis ajanjakson ennen kirkonkirjoja.

Väisästen suvun muinaishistoriasta kerrotaan DNA:tutkimuksen tuloksia tulkitsemalla.

Sopimuksen arvo on 20 000 euroa.