Väisästen Facebook-profiili uudistuu

VÄISÄSTEN TIEDOTUS YHTEEN RYHMÄÄN


Väisästen sukuseuralla on tähän asti ollut Facebookissa kaksi sijaintia: sukuseuran oma yhteisösivu ja sukututkimukseen keskittynyt keskusteluryhmä. Jatkossa sukuseuralla on Facebookissa vain yksi suljettu ryhmä, jonka nimi on Väisästen sukuseura. 

Uusi ryhmä on syntynyt siten, että Väisästen sukututkimus-ryhmän nimi on muutettu Väisästen sukuseuraksi. Tästä lähin kaikki sukuseuran tiedotteet julkaistaan  tässä ryhmässä. Ryhmässä voi myös kysellä tietoja omasta suvusta, keskustella sukutukimuksesta ja kaikesta muustakin sukuun liittyvästä. Ryhmä on suljettu, joten siihen pääseminen vaatii erillisen pyynnön ylläpitäjille.

Väisästen sukuseuran yhteisösivua ei enää pidetä yllä ja se poistetaan Facebookista kahden viikon kuluttua. 

Sukuseuran hallitus toivoo, että keskustelun ja tiedotuksen keskittäminen yhdelle sivulle elävöittää Väisästen Facebook-yhteisöä ja vilkastuttaa keskustelua.

6.10.22

SOPIMUS SUKUKIRJASTA ON TEHTY

 

Sukuseuran hallitus on tehnyt sukututkija Ari Kolehmaisen kanssa sopimuksen Väisästen sukukirjan kirjoittamisesta. Kirjan on määrä olla valmis vuonna 2027. 

Valmistuessaan kirja sisältää Väisästen historian asiakirjojen alusta eli vuodesta 1541 aina Uudenkaupungin rauhaan, vuoteen 1721. Tutkimus käsittää siis ajanjakson ennen kirkonkirjoja.

Väisästen suvun muinaishistoriasta kerrotaan DNA:tutkimuksen tuloksia tulkitsemalla.

Sopimuksen arvo on 20 000 euroa.